https://www.amazon.com/dp/B085TGYXB1 
Máy đập lúa liên hoàn 1200-2400 | Cơ Khí Thanh Hải | #1 đơn vị sản xuất cơ khí tại Việt Nam

Máy đập lúa liên hoàn 1200-2400