Sản phẩm Archive | Cơ Khí Thanh Hải | #1 đơn vị sản xuất cơ khí tại Việt Nam
máy bẻ đai sắt xây dựng

Máy bẻ đai xây dựng

Máy bẻ đai sắt xây dựng

Máy bóc bẹ tẽ hạt ngô

Máy bóc bẹ tẽ hạt ngô 1400-1800

Máy đập lúa liên hon

Máy đập lúa liên hoàn 1200-2400

Máy trộn bê tông nghiêng

Máy trộn bê tông nghiêng 1 bao 450l

Máy trộn bê tông nghiêng

MÁY TRỘN BÊ TÔNG NGHIÊNG 1/2 BAO 380L

Máy trộn bê tông nghiêng

MÁY TRỘN BÊ TÔNG NGHIÊNG 1/4 BAO 250L

Máy trộn bê tông nghiêng

Máy trộn bê tông nghiêng 350l

máy trộn bê tông tự hành 1 bao nâng tay
Máy trộn bê tông tự hành 1 bao

Máy trộn bê tông tự hnh

Máy trộn bê tông tự hành 1/2 bao

máy trộn bê tông tự hành 12 bao 2 cầu 2 khối
Máy trộn bê tông tự hành 6 bao 1 cầu 1 khối
0913.561.379